Close

Tjenester

Tjenester

Vi utfører tjenester innen:

  • Boring boltig odex opp til 139 mm medforingrør.
  • Jordarmering med stag til fjell,forankring
  • Boring for sprenging
  • Sprenging med adr ex2 kjøretøy og godkjendt lager
  • Snørydding,to traktorer med snøferser og plog samt handmåking
  • Gravearbeid/grunnarbeider
  • Salg av grus stein
  • Tomterydding
  • Traktor med dumperhenger og 5,5 tonner gravemaskin