Close

Nyheter

Nyheter

Utførte oppdrag 2010

Ny løype kulebakken og lysløype i Eikedalen

2011 Vangstunellen Boring/sprengin ,bolting Gbs/NCC

Trafostasjon  Børdalen Samnager GBS /Bkk /Statnett Boring/bolting /sprenging

2012 Strandvegen Norheimsund under GBS Boring/sprenging steinutak på

veganleget til Kvammapakken

Studentsamskipnade Kvamskogen Furudalen Grunn arbeider og betong under

Byggern Hardangerfjord

Aktiven Sikheiser Steiutak skiløype/veg

Boring /sprenging Melstveidt gard planering verkstadområde veg

Kvitingen damanlegg boring sprenging GBS/ BKK

Boring sprenging Nes skipadalen GBS Kvammapakken

Boring Steinutak murstein GBS

Ny rigg Høsten 2013 Atlas T 35 smartrock m full radiostyring